3-axlad tippkärra

Lastväxlarkärra för olika flak/ container med tipp.

För flak i längderna:
5,6 meter, 6,0 meter och 7,0 meter
Dragstång:
Skjutbar
Lastkapacitet:
16 ton (beroende på flak)
  • 3-axlad tippkärra
  • 3-axlad tippkärra
  • 3-axlad tippkärra
  • 3-axlad tippkärra med container
  • 3-växlad tippkärra
  • 3-växlad tippkärra